Професионално портфолио

   Старши учител в Осмо СУ "Арсени Костенцев"

   град Благоевград

News

Учебна 2019/2020 година

09.09.2019 10:46
Откриване на учебната 2019/2020 година 9:00 часа в двора на Осмо СУ "Арсени Костенцев"

Новият Закон за образованието

20.07.2016 10:48
Министърът на Образованието обяви, чи Законът влиза в сила от 1 август 2016 година.

Презентации и публикации

20.07.2016 09:32
„Приказна Европа” или как чрез приказките можем да направим ученето на английски език приятно и...